Musikk før en operasjon: mindre angst før operasjonen, mindre smerte etter


logoÅ lytte til musikk før, under eller etter operasjonen har en gunstig effekt på pasientene, sier en studie i det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet. Musikk, uansett hva det er, reduserer preoperativ angst og postoperativ smerte, samtidig som det letter utvinning.


Et team av britiske forskere skannet 72 undersøkelser som involverte totalt 7000 mennesker. Effekten på preoperativ angst og postoperativ smerte er merkbar om musikken ble hørt før, under eller etter operasjonen, men med en fordel i forhold til musikk som ble hørt før operasjonen. intervensjon.

All musikken som ble testet (over 4000 spor totalt) viste seg å være effektiv, selv om forfatterne bemerket en økt fordel, men "ikke signifikant" for de stykkene pasienten valgte. Effekten ble også sett under narkose, men var noe større når pasientene var ved bevissthet under inngrepet. Musikk har også bidratt til å redusere behovet for smertestillende medisiner. Imidlertid reduserte det ikke lengden på sykehusinnleggelse.


Mindre smerte, gratis: musikk har sin plass i operasjonsstuen

Doktor Catherine Meads fra Brunel University (UK), som ledet studien, forklarte at reduksjonen i smerte var omtrent en femtedel på smerteskalaen som går fra 0 til 10, eller en "klinisk signifikant" reduksjon. For henne er "musikk et ikke-invasivt, trygt og billig medium som skal være tilgjengelig for alle som blir operert".