Tine fryseren: 5 små tips for å gjøre det på den naturlige måten


logoAvriming av fryseren er avgjørende for at apparatet skal fungere som det skal, og for å holde maten den inneholder så godt som mulig.

Overflødig is er et stort problem. Denne reduserer den tilgjengelige plassen i fryseren og hindrer riktig drift. Som et resultat kunne den konserverte maten ikke lenger være spiselig, og apparatets energiforbruk kunne øke betraktelig. Avriming bør for ofte glemmes, minst en gang i året hvis islaget ikke er for tykt.

Ellers er det nødvendig å tine minst to ganger i året, om sommeren og vinteren. Dette gjelder spesielt for alle frysere som ikke har et selvinntiningssystem.

For å forenkle arbeidet, anbefales det alltid å tine fryseren før islaget har en tykkelse på mellom 5 mm og 1 cm. Her er fire tips for å gjøre det riktig og enkelt.


1) Koble fra strømuttaket og fjern isen