De 10 mest plantevernmidler forurensede frukt og grønnsaker


logoHvilke frukt og grønnsaker er mest forurenset av plantevernmidler?

Helsedepartementet oppfordrer oss til å spise 5 frukt og grønnsaker om dagen . Bekymringen er at ved å ville gjøre det bra, spiser vi også produkter fylt med plantevernmidler . Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) utgjør mat 80% av daglig eksponering for plantevernmidler . Evaluering av innholdet av plantevernmiddelrester i mat og har pålitelige indikatorer er to viktige elementer for forbrukersikkerhet .

Hvis for European Food Safety Authority, nesten 97,5% av maten som testes, oppfyller de maksimalt tillatte grensen for plantevernmidler, noe som virker ganske betryggende, Future Generations av denne oppfatningen. I følge den siste rapporten fra denne frivillige organisasjonen, inneholder 3/4 av fruktene og nesten halvparten av grønnsakene for mange plantevernmidler.


Disse produktene som pleide å kunne selge frukt og grønnsaker som ser perfekt ut, har skadelige effekter på nervesystemet og hormonelle systemer, irriterer lungene og huden og er kreftfremkallende. Advarsel ! Vi sier ikke at vi ikke skal spise disse fruktene og grønnsakene, vi må ta hensyn til deres opprinnelse og kjøpe så mye som mulig av små pålitelige produsenter.

Her er listen over 10 frukt og grønnsaker som er mest forurenset av plantevernmidler. De er klassifisert fra de minst forurensede til de mest forurensede.