Transhumanisme: hvor er den forstørrede mannen i 2021?


logoNylig fortalte vi deg om utvidede soldater. Vi fortalte deg da at de til slutt kunne bli en realitet, gitt den fortsatte fremgangen på dette området. Men hva med den forstørrede mannen generelt? Hvilken fremtid for menneskeheten i en sammenheng med eksponentiell vitenskapelig og teknologisk akselerasjon?

Når dukket transhumanisme opp? Hva er målet med transhumanisme? Hva er farene ved transhumanisme? Ville vi en dag ende opp med å bli transhumans ? I alle fall er dette det som transhumanister ønsker hardt, med tanke på at visse aspekter av den menneskelige tilstanden som funksjonshemninger , lidelse , sykdommer , eller til og med aldring bør utryddes ...

Ja, det er visjonen om transhumanisme , bevegelsen vi skal snakke om i dag. La oss utforske konturene av humanity 2.0 og forestille oss hvordan den menneskelige verden vil se ut i nær fremtid!

Transhumanisme: hva er det egentlig?

Per i dag skal det bemerkes at det ikke er en, men flere definisjoner for dette begrepet. Transhumanisme er faktisk ikke en enhetlig tankestrøm. Den bør heller betraktes som en familie av tanker , som deler en felles kjerne, samtidig som den kjennetegnes av visse spesifisiteter .