Gåte fra de tre fyrtårnene


logoTre lyskastere som kommer på, slukker, kommer tilbake på ... perfekte ingredienser til dagens puslespill

States

På kysten er det tre fyrtårn:
Den første slås på i 3 sekunder, deretter slås den av i 3 sekunder.
Det andre slås på i 4 sekunder, og slår seg deretter av i 4 sekunder.
Den tredje slås på i 5 sekunder, og slår seg deretter av i 5 sekunder.
De tre lysene kom bare på.

1)Når kan vi bestemme første gang at alle tre lysene slukkes samtidig?

2) Når kan vi bestemme neste gang at alle tre lysene skal tennes samtidig?

Hovedsiden

Det er nødvendig å etablere en graf over kronologien for å slå på / av lysene for å finne svaret ...!