De mystiske bokstavene i Circleville ...


logoMary prøvde å skjule bokstavene. Et annet brev kom, adressert til mannen hennes, Ron Gillespie. Ron ble beordret til å avslutte forholdet; hvis han mislyktes, ville han dø. Mary benektet påstandene, men hennes rykte ble definitivt ødelagt av beskyldningene. Så, 19. august 1977, mottok Ron en telefonsamtale. Han så sint ut og forlot huset med en pistol. Han ble deretter drept i en bilulykke. Døden ble ansett som en ulykke, men senere brev antydet at lensmannen dekket over sannheten.

Bokstavene ble multiplisert etter Rons død, og en av dem inkluderte til og med en grovfelle som var ment å drepe Mary. Klarte ikke å ta presset, innrømmet Mary forholdet. Svogeren hennes ble beskyldt for å ha skrevet brevene og ble arrestert, men brevene fortsatte mens de var i forvaring. Ingen andre mistenkte har noen gang blitt identifisert.

Ingen har kjent siden hvem som sendte disse brevene, vanskelig å vite hvem utpresseren var og hva hans virkelige formål var. Hele befolkningen i den stille, lille byen forble i mange måneder i frykt for at forferdelige hemmeligheter skulle bli avslørt for alle.