Mennesket bytter kjønn for å pensjonere seg fem år tidligere


logoMennesket bytter kjønn for å pensjonere seg fem år tidligere

BUENOS AIRES - En 59 år gammel argentiner skiftet nylig kjønn, uten å bli operert, for å gå av med pensjon fem år tidligere ...

Den lovlige pensjonsalderen i Argentina er 65 for menn og 60 for kvinner. Så en bestemt Sergio, skatteansvarlig, bestemte seg for å bli Sergia bare for å få fem års arbeid før de kunne pensjonere seg, forklarer nettstedet InformateSalta basert på et faktum forskjellige fortalt på en lokal radio kalt La Red.

Argentina endret nylig lovgivningen om kjønnsfordeling, noe som gjorde det veldig enkelt å endre identiteten din, forteller Forbes . Og det var det denne nesten 60-åringen gjorde.

Argentinske myndigheter har sagt at Sergio tidligere hadde søkt om førtidspensjon, men ble nektet. Da loven endret seg, valgte Sergio en administrativ kjønnsfordeling, og myndighetene kunne tilsynelatende ikke nekte ham retten til å trekke seg. Imidlertid har de inngitt en siste anke, hvis utfall må overvåkes ...