Å spise alene forverrer helsetilstanden


logoÅ spise flere måltider alene er assosiert med økt risiko for metabolsk syndrom, med forskjeller mellom kvinner og menn.

I tillegg til den ernæringsmessige sammensetningen av det som inntas, har konteksten som maten tas i, allerede vist seg som en assosiert faktor, og det har forskjellige egenskaper knyttet til helse: lydmiljøet, omgivelsene, tygging og deres støy, hastigheten vi spiser, ... har allerede vært gjenstand for flere studier.

Å spise alene har også vært assosiert med mindre sunne matvalg enn når man spiser sammen. Dette motiverte dette teamet av koreanske forskere til å kaste seg gjennom profilen til måltidinntak alene for å oppdage mulige assosiasjoner med risikoen for metabolsk syndrom.

8 profiler for å spise det alene

I denne studien av nesten 9000 kvinner og menn som var registrert i Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2013-2015, opprettet forfatterne åtte profiler for å spise alene: