Forurensning: vi spiser plast


logoForurensning: Bilder og filmer som viser døde ville dyr (fugler, skilpadder, fisk, etc.) med plastrester i magen øker for å varsle oss om miljøforurensning og dens konsekvenser for dyrelivet. Forskere ved Universitetet i Wien, Østerrike, gikk lenger og viste at også vi mennesker har plast i fordøyelsessystemene. Fra miljøet til platen vår har sirkelen av plastforurensning kommet i full sirkel.

Plast i maten og derfor i avføringen, fant et team av forskere fra University of Medicine i Wien, Østerrike. Resultatene av denne forskningen ble presentert på Congress of the European Union of Gastroenterology i Wien tirsdag 23. oktober.

Studien er liten, bare 8 frivillige, bosatt i forskjellige land (Italia, Finland, Polen, Storbritannia, Russland og Japan ...) og med varierte dietter ble rekruttert. Men i 100% av tilfellene var prøvene som ble analysert positive: minst 10 gram avføring inneholder atten plastmikropartikler (mellom 50 mikron og 0,5 millimeter), maksimum 172, og medianen ligger klokka tjue. Mer overraskende er nesten alle typer plast som er undersøkt funnet. Polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET) ble identifisert i alle prøvene, de andre materialene som oftest ble funnet var polystyren (PS), polyetylen (PE) og polyoksymetylen (POM). p>