Arbeid: topp 15 hindringer for bedriftens produktivitet


logoÅ være produktiv og være effektiv på jobben er en daglig kamp som mange arbeidere opplever. Infografikken nedenfor viser resultatene av en bedriftsproduktivitetsstudie utført av Wrike, en prosjektledelsesprogramvare for team i alle størrelser. De ba ledere og teammedlemmer rangere de største hindringene for produktiviteten deres på jobben. Her er resultatene oppnådd gruppert i infografikk.

Denne studien fant at de viktigste hindringene ikke avhenger av hendelser som er utenfor vår kontroll. Spørsmål om arbeidsledelse og klarhet i prioriteringer er vanlige spørsmål som må tas opp!

Rangering av produktivitetshindringer for teammedlemmer :