Den rare historien om Casie Nicole


logo
Det var 10. april 1990, fire menn forlot Georgia på kommersiell fiskeekspedisjon. Fem dager senere ble en av mennene funnet grepet i en midlertidig båt laget av en agnkasse. De tre andre besetningsmedlemmene ble aldri funnet ...


Casie Nicole er et handelsskip under kommando av Billie Joe Neesmith. Mannskapet besto av Billie Joes bror Nathan, nevøen deres, Keith Wilke, og en venn, Franklin Brantley.

På den andre dagen av turen oppdaget Nathan at båten ikke fungerte som den skal, og han vekket broren for å varsle ham. Mens de søkte, oppdaget de at båten ikke bare hadde et mekanisk problem, men tok mye vann.

Alle mennene prøvde å redde båthytta for hånd, men til ingen nytte. Lensepumpene var ikke i drift. Plutselig mistet båten all sin kraft. Beslutningen ble deretter tatt om å forlate båten.

Billie Jo beordret de tre andre til å komme seg på redningsflåten. I følge Nathan var redningsflåten i dårlig forfatning og hadde et hull i den. Mennene ble på flåten til de fant et stort stykke flytende rusk fra Casie Nicole som de tok tilflukt på.

Nathan la merke til skroget til Casie Nicole omtrent tre miles unna. Mot protestene til de tre andre og kall om å holde seg sammen, svømte Nathan til skroget, en bragd som tok ham nesten en dag å oppnå.
.