Snøhvit og de 7 dvergene


logoSnøhvit tilbød en skala til de syv dvergene.

De klatret etter hverandre på skalaen og noterte vekten på et ark som de ga til Snow White, men uten å spesifisere navnene: 22 kg - 14 kg - 16 kg - 11 kg - 17 kg - 24 kg - 19 kg Så, for å spille, klatret de opp på skalaene parvis, bortsett fra Grinch som ikke hadde lyst til det.

De forteller da til Snow White at:
  • Sleeper og Teacher var sammen på skalaen
  • Sjenert og lykkelig var på vekten sammen
  • Atchoum og Simplet var sammen på skalaen

Deretter legger de til at skalaen indikerte samme vekt hver gang.
Snøhvit svarer så: "Ikke fortell meg noe mer, nå vet jeg hvor tung Grinch er.

Så hvor tung er Grinch?